Informatie

De Annie M.G. Schmidtschool is een openbare basisschool met twee locaties. Op beide locaties werken wij met hetzelfde schoolplan en vanuit dezelfde uitgangspunten. De school wordt geleid door één directeur en één adjunct-directeur. (Oud)leerlingen en ouders geven aan dat kinderen zich echt in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen. Wij werken aan een brede ontwikkeling op verschillende ontwikkelingsgebieden: cognitief, sociaal-emotioneel, motorisch, creatief en zorg voor de omgeving, zodat we kinderen actief op hun toekomst in de veranderende maatschappij voorbereiden.

Op de locatie Jacob de Graefflaan wordt gewerkt aan nieuwbouw in combinatie met uitbreiding van het aantal groepen. Als gevolg hiervan zitten wij vanaf januari 2020 op een tijdelijke locatie.