Schoolmelk

Posted on

Schoolmelk

Schoolmelk

Kinderen kunnen gebruik maken van de schoolmelk, een voorziening van Campinaschoolmelk. U kunt op school, bij de administratie, een melkformulier krijgen dat u daar ook weer kunt inleveren. De melk wordt ’s ochtends tijdens de kleine pauze gedronken. U kunt ook schoolmelk voor de lunchpauze aanvragen.

Belangrijk: na inlevering van het melkformulier duurt het nog ongeveer drie weken voordat uw kind schoolmelk krijgt. U zult uw kind gedurende deze periode zelf drinken mee moeten geven. Dat geldt eveneens voor de eerste dagen na de zomervakantie, want dan is er ook nog geen schoolmelk!

Bij een adreswijziging, verhuizing naar een andere school, of bij een andere mutatie kunt u een wijzigingsformulier downloaden vanaf www.campinaschoolmelk.nl

Patricia de Steur
Author