Schooltijden

Posted on

Schooltijden

De kinderen beginnen vroeg en houden ’s middags ook vroeg op. Dat betekent dat de tijd tussen de middag beperkt is. De meeste kinderen maken dan ook gebruik van de overblijfvoorziening. Natuurlijk mag u uw kind tussen de middag naar huis halen, wij verwachten uw kind dan op tijd weer in de klas.

Schooltijden

De schooltijden zijn als volgt vastgesteld:

  • groep 1 tot en met 4:         8.30 – 12.00 uur en 12.45 – 14.45 uur
  • groep 5 tot en met 8:         8.30 – 12.15 uur en 13.00 – 14.45 uur
  • woensdag alle groepen:      8.30 – 12.15 uur

 

De school begint voor alle groepen om 8.30 uur. Vanaf 8.15 uur is er toezicht op het plein. Te laat komen is niet leuk voor uw kind en storend voor de medeleerlingen en leerkracht. Het is belangrijk dat iedereen op tijd is, zodat de lessen op tijd beginnen.

Patricia de Steur
Author