Mijn Schoolinfo

Posted on

Mijn Schoolinfo

Mijn Schoolinfo (MSI)

Wij vinden het fijn en belangrijk om goed contact met de ouders van onze leerlingen te hebben. Zo blijven ouders op de hoogte van de ontwikkeling van hun kind en kunnen wij samen werken aan de beste begeleiding van onze leerlingen. Daarom werken wij met Mijn Schoolinfo: een modern systeem dat de communicatie met ouders simpel en duidelijk houdt. Via de app ontvang je onze digitale nieuwsbrief en kan je alle schoolinformatie (adressen, telefoonnummers, agenda, vakantiedata en meer) eenvoudig bekijken.

Heeft u vragen over MSI, dan kunt u contact opnemen met Janny Teeuwisse (leerling administratie):

Locatie Van Hoornbeekstraat 5
2582 RA Den Haag
T (070) 354 14 60
info@amgschmidtschool.nl

Locatie Jacob de Graefflaan 10-14
2517 JM Den Haag
T (070) 345 12 56
info@amgschmidtschool.nl

Femke Privé
Author