protocollen en beleidsdocumenten

Posted on

protocollen en beleidsdocumenten

Protocollen en beleid

Op onze school zijn over tal van onderwerpen afspraken gemaakt. Een aantal afspraken is van belang voor u of uw kind. Sommige afspraken staan in een protocol. Andere afspraken zijn verwerkt in een beleidsstuk.

Hieronder treft u een overzicht van protocollen en beleidsstukken aan. U kunt ze aanklikken en lezen. Op deze wijze weet u welke afspraken er zijn gemaakt en hoe wij in bepaalde situaties handelen. De protocollen worden regelmatig geëvalueerd en indien nodig gewijzigd. Daarna wordt de aangepaste versie op de site gezet.

Femke Privé
Author