Aanmelden

Posted on

Aanmelden

Uw kind aanmelden?

Beste betrokkenen van AanmeldenPO,

Om iedereen gelijk te informeren is ervoor gekozen onderstaande informatie met alle betrokkenen van AanmeldenPO te delen.

Dit kan betekenen dat onderstaande informatie voor bepaalde mensen alleen ter kennisgeving zal zijn, terwijl er van anderen acties worden verwacht.

Actuele informatie met betrekking tot AanmeldenPO i.v.m. Corona-virus

Aanmelden nu niet mogelijk

Omdat door het corona-virus veel scholen gesloten zijn, zal de tweede aanmeldperiode (23 maart t/m 3 april) niet doorgaan zoals gebruikelijk.

 

Wanneer wel aanmelden?                                                               

De tweede en derde aanmeldperiode worden samengevoegd. Kinderen, geboren tussen 1-1-2017 en 31-3-2017 kunnen worden aangemeld in de derde aanmeldperiode. Gelijk met de kinderen die geboren zijn tussen 1-4-2017 en 30-6-2017.

De derde aanmeldperiode loopt van 15 juni t/m 3 juli 2020.

Deze periode waarin door ouders kan worden aangemeld is met één week uitgebreid om alle aanmeldingen, verspreid over deze aanmeldperiode, te kunnen aannemen en verwerken. Het aantal beschikbare plekken van de tweede aanmeldperiode wordt opgeteld bij de derde aanmeldperiode. Het antwoord op aanmeldingen in de derde aanmeldperiode ontvangen ouders op donderdag 16 juli. Dit is zoals eerder al vast stond in de jaarplanning.

Hoe worden ouders geïnformeerd?

Op scholenwijzer.denhaag.nl zal de actuele informatie voor ouders worden getoond. Daarnaast is het wenselijk als u de poster die is bijgevoegd in de bijlage bij de ingang van uw school zou willen hangen voor ouders die toch naar uw school komen om hun kind proberen aan te melden.

Aanmelden nu niet mogelijk op deze manier!

Wij vinden het belangrijk dat ouders zich thuis voelen op onze school. Wanneer u uw kind bij ons op school wilt aanmelden, vragen wij u eerst een informatieve kennismakingsochtend op onze school bij te wonen. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u meer te horen over onze didactische en pedagogische kijk op het onderwijs.

Na een algemene inleiding verzorgd door de directie wordt u door leerlingen uit groep 8 rondgeleid, zodat u de sfeer op school kunt proeven en ook aan hen vragen kunt stellen.

  • Op onze locatie Jacob de Graefflaan laten wij jaarlijks 60 kleuters instromen.
  • Op onze locatie Van Hoornbeekstraat laten wij jaarlijks 30 kleuters instromen.
  • Broertjes en zusjes van reeds geplaatste leerlingen worden geplaatst mits tijdig ingeschreven. Wilt u uw kind aanmelden bij Janny Teeuwisse leerlingadministratie (info@amgschmidtschool.nl)


Aanmelden
Het aanmelden van uw kind bij een basisschool is veranderd: u kunt uw kind nu vanaf 3 jaar aanmelden en u kunt meer scholen kiezen. Is uw kind geboren op of na 1 oktober 2015? Dan geldt de nieuwe aanmeldprocedure. Hieronder leest u hoe u uw kind kunt aanmelden.

Stap 1: Kies een school die bij uw kind past.

Stap 2: U kunt uw kind aanmelden vanaf 3 jaar.

Het aanmeldformulier voor de basisschool krijgt u ongeveer 2 maanden voordat uw kind 3 jaar wordt thuis gestuurd. U meldt uw kind aan door het ingevulde aanmeldformulier in te leveren bij de basisschool van uw keuze. Eerder aanmelden dan 3 jaar is in de nieuwe aanmeldprocedure niet mogelijk en ook niet nodig.

De Annie M.G. Schmidtschool is een school met een maximum aantal plaatsen, omdat wij meer aanmeldingen krijgen dan dat er plaatsen zijn. Op onze school kunt u zich alleen aanmelden in één aanmeldperiode.

Op de website https://scholenwijzer.denhaag.nl/ vindt u welke voorrangsregels wij hebben en wat de data van de aanmeldperioden zijn.

Stap 3: Inschrijven.
Als u bericht hebt ontvangen dat u uw kind kunt inschrijven, maak dan met Janny Teeuwisse (leerlingadministratie) een afspraak voor inschrijving.

Kennismakingsochtenden
Om een indruk te krijgen van onze school kunt u langskomen voor een kennismakingsochtend op onze school. Femke Privé, directeur van de Annie M.G. Schmidtschool, ontvangt dan alle belangstellende ouders en staat open voor al uw vragen.

U kunt een mail sturen naar: info@amgschmidtschool.nl met daarin tenminste onderstaande info:
-Naam en geboortedatum van uw kind
-Telefoonnummer
-Voorkeursdatum rondleiding

De kennismakingsochtend start om 10.00 uur (inloop vanaf 9.45) en een bijeenkomst duurt ongeveer één uur.
U bent van harte welkom op:

woensdag 25 september 2019 locatie Jacob de Graefflaan
woensdag 9 oktober 2019 locatie Van Hoornbeekstraat
woensdag 20 november 2019 locatie Jacob de Graefflaan
woensdag 22 januari 2020 locatie Van Hoornbeekstraat
woensdag 19 februari 2020 locatie Jacob de Graefflaan
woensdag 11 maart 2020 locatie Van Hoornbeekstraat
woensdag 15 april 2020 locatie Jacob de Graefflaan
woensdag 27 mei 2020 locatie Van Hoornbeekstraat
woensdag 17 juni 2020 locatie Jacob de Graefflaan

 

 

Is uw kind bij aanmelden vier jaar of ouder, dan kunt u voor het maken van een afspraak contact opnemen met een van de bouwcoördinatoren:

Voor de leeftijden 4,5 of 6 jaar:          Inke Wentink                i.wentink@amgschmidtschool.nl
Voor de leeftijden 7,8 of 9 jaar:          Liselore Holt                L.Holt@amgschmidtschool.nl
Voor de leeftijden 10,11 of 12 jaar:     Agnes Verduin            A.Verduin@amgschmidtschool.nl

Locatie Van Hoornbeekstraat 5
2582 RA Den Haag
T (070) 354 14 60
info@amgschmidtschool.nl

Locatie Jacob de Graefflaan 10-14
2517 JM Den Haag
T (070) 345 12 56
info@amgschmidtschool.nl


Aanwezigheid leerlingenadministratie:

Maandag

van 08.00 uur tot 12.00 uur locatie Jacob de Graefflaan

Dinsdag

van 08.00 uur tot 12.00 uur locatie Jacob de Graefflaan

Woensdag

van 08.00 uur tot 12.00 uur locatie Van Hoornbeekstraat

Donderdag

van 08.00 uur tot 14.45 uur locatie Jacob de Graefflaan

Vrijdag

van 08.00 uur tot 14.45 uur locatie Van Hoornbeekstraat

Patricia de Steur
Author