Aanmelden

Posted on

Aanmelden

Uw kind aanmelden?

Aanmelden
Met ingang van 1 oktober 2018 is de aanmeldprocedure voor de Haagse basisscholen gewijzigd.
U kunt uw kind, indien geboren na 1 oktober 2015, pas aanmelden als hij/zij op 1 oktober 2018 drie jaar of ouder is. Ongeveer 2 maanden voordat uw kind 4 jaar wordt, ontvangt u van de gemeente Den Haag het aanmeldformulier basisschool waarmee u uw kind kunt aanmelden op de basisschool van uw keuze.

Meer informatie over de aanmelding op een Haagse basisschool vindt u op scholenwijzer.denhaag.nl. U kunt ook hier een informatiekaart over de aanmeldprocedure van de gemeente downloaden.
Voor eventuele vragen over deze nieuwe aanmeldprocedure kunt u mailen naar vragen-onderwijs@denhaag.nl.

Registratie belangstellende ouder(s)
Ouders kunnen hun kind wettelijk pas vanaf 3 jaar aanmelden. De kans bestaat dat het kind dan helaas niet niet op onze school geplaatst kan worden. De school heeft namelijk een leerlingplafond.  Dat wil zeggen dat wij per schooljaar een maximum aantal leerlingen aannemen.

U kunt uw voorkeur voor onze school  al aangeven. Dit kunt u doen door een mail te versturen naar info@amgschmidtschool.nl.

Rondleiding
Het kiezen van een geschikte basisschool voor uw kind(eren) is niet altijd even eenvoudig. Wij vinden het belangrijk dat ouders een goed beeld van onze school krijgen voordat ze overgaan tot aanmelding van hun kind(eren). Daarom organiseren wij om de twee maanden per locatie een rondleiding voor ouders, waarvan het kind nog geen vier jaar is. De rondleidingen starten om 10:00 uur en duren tot ongeveer 11:00 uur. De (adjunct)directeur ontvangt de ouders en geeft informatie over de school. Uiteraard is er ruimte voor het stellen van vragen. Daarna volgt een rondleiding door de school.

U kunt zich voor een rondleiding opgeven door contact op te nemen met de administratie; voor de Jacob de Graefflaan via telefoonnummer 070 – 345 12 56 en voor de Van Hoornbeekstraat via telefoonnummer 070 – 354 14 60. Of u kunt een mail versturen naar info@amgschmidtschool.nl.
Is uw kind vier jaar of ouder, dan kunt u voor het maken van een afspraak contact opnemen met Janny Teeuwisse, leerlingadministratie.

Jacob de Graefflaan Van Hoornbeekstraat
22 mei 2019 29 mei 2019
Patricia de Steur
Author