Aanmelden

Posted on

Aanmelden

Aanmelden nu niet mogelijk

De scholen zijn vanwege het coronavirus in ieder geval t/m 28 april gesloten. Het aanmelden van kinderen voor de basisschool is daarom uitgesteld. Het gaat om kinderen die geboren zijn tussen 1 januari 2017 en 31 maart 2017. Zij vallen onder de 2e aanmeldperiode.

Aanmelden: van 15 juni tot en met 3 juli 2020

Kinderen die vallen onder de 2e aanmeldperiode kunnen aangemeld worden in de 3e aanmeldperiode: van 15 juni tot en met 3 juli 2020.

Deze periode is met één week uitgebreid om alle aanmeldingen van de 2e en de 3e periode te kunnen verwerken.

Het aantal beschikbare plekken van de tweede aanmeldperiode wordt opgeteld bij de derde aanmeldperiode. Het samenvoegen van de aanmeldperioden heeft daarmee geen nadelig gevolg voor de kansen op plaatsing.

Let op, door de sluiting zijn er geen kennismakingsochtenden.

Aanmelden rondleiding op de Annie M.G. Schmidtschool

Het kiezen van een geschikte basisschool voor uw kind(eren) is niet altijd even eenvoudig. Wij vinden het belangrijk dat ouders een goed beeld van onze school krijgen voordat ze overgaan tot aanmelding van hun kind(eren). Daarom zijn ouders, waarvan het kind nog geen vier jaar is, welkom voor een  rondleiding. Bent u nieuwsgierig geworden naar onze school en wilt u komen kijken, dan kunt u zich aanmelden bij Janny Teeuwisse leerlingadministratie (info@amgschmidtschool.nl)

De (adjunct)directeur neemt dan contact met u op voor het maken van een afspraak.

Femke Prive en Kelly Carmona Palma
Directie Annie M.G. Schmidtschool

 

Aanmelden/inschrijven

Het aanmelden van uw kind bij een basisschool is veranderd: u kunt uw kind nu vanaf 3 jaar aanmelden en u kunt meer scholen kiezen. Is uw kind geboren op of na 1 oktober 2015? Dan geldt de nieuwe aanmeldprocedure. Hieronder leest u hoe u uw kind kunt aanmelden.

Stap 1: Kies een school die bij uw kind past.

Stap 2: U kunt uw kind aanmelden vanaf 3 jaar.

Het aanmeldformulier voor de basisschool krijgt u ongeveer 2 maanden voordat uw kind 3 jaar wordt thuis gestuurd. U meldt uw kind aan door het ingevulde aanmeldformulier in te leveren bij de basisschool van uw keuze. Eerder aanmelden dan 3 jaar is in de nieuwe aanmeldprocedure niet mogelijk en ook niet nodig.

De Annie M.G. Schmidtschool is een school met een maximum aantal plaatsen, omdat wij meer aanmeldingen krijgen dan dat er plaatsen zijn. Op onze school kunt u zich alleen aanmelden in één aanmeldperiode.

Op de website https://scholenwijzer.denhaag.nl/ vindt u welke voorrangsregels wij hebben en wat de data van de aanmeldperioden zijn.

Stap 3: Inschrijven.
Als u bericht hebt ontvangen dat u uw kind kunt inschrijven, maak dan met Janny Teeuwisse (leerlingadministratie) een afspraak voor inschrijving.

Is uw kind bij aanmelden vier jaar of ouder, dan kunt u voor het maken van een afspraak contact opnemen met een van de bouwcoördinatoren:

Voor de leeftijden 4,5 of 6 jaar:          Inke Wentink
i.wentink@amgschmidtschool.nl
Voor de leeftijden 7,8 of 9 jaar:          Liselore Holt
L.Holt@amgschmidtschool.nl
Voor de leeftijden 10,11 of 12 jaar:     Agnes Verduin
A.Verduin@amgschmidtschool.nl

Locatie Van Hoornbeekstraat 5
2582 RA Den Haag
T (070) 354 14 60
info@amgschmidtschool.nl

Locatie Jacob de Graefflaan 10-14
2517 JM Den Haag
T (070) 345 12 56
info@amgschmidtschool.nl


Aanwezigheid leerlingenadministratie:

Maandag

van 08.00 uur tot 12.00 uur locatie Jacob de Graefflaan

Dinsdag

van 08.00 uur tot 12.00 uur locatie Jacob de Graefflaan

Woensdag

van 08.00 uur tot 12.00 uur locatie Van Hoornbeekstraat

Donderdag

van 08.00 uur tot 14.45 uur locatie Jacob de Graefflaan

Vrijdag

van 08.00 uur tot 14.45 uur locatie Van Hoornbeekstraat

Patricia de Steur
Author