Politie kleuters
 

Aanmelden

Aanmelden rondleiding

Wij vinden het belangrijk dat ouders zich thuis voelen op onze school. Dit gevoel kunt u het beste ervaren door middel van een rondleiding. Tijdens deze rondleiding krijgt u meer te horen over onze didactische en pedagogische kijk op het onderwijs. Tevens wordt er ruimte geboden voor het stellen van vragen. De rondleidingen op onze school vinden twee keer per maand plaats op vaste dagen en tijden. Hierbij heeft u de keuze om deel te nemen aan rondleiding op onze locatie Van Hoornbeekstraat of Jacob de Graefflaan.

Bent u nieuwsgierig geworden naar onze school en wilt u komen kijken? Klik hier voor het overzicht 2023-2024 voor alle rondleidingen, data en tijden. Vervolgens kunt u zich per mail aanmelden bij Janny Teeuwisse via info@amgschmidtschool.nl. Hierbij is belangrijk dat u enkele zaken duidelijk vermeldt:

  • Naam ouders verzorgers
  • Naam kind
  • Geboorte datum kind
  • Voorkeur voor datum, locatie en tijdstip
  • Telefoonnummer

Aanmelden/inschrijven vanaf 3 jaar
U kunt uw kind aanmelden op een school wanneer hij/zij 3 jaar is. Hieronder leest u hoe u uw kind kunt aanmelden.

Stap 1: Voordat uw kind 3 jaar is, neemt u deel aan een rondleiding voor meer informatie over de school.
Stap 2: Kies een school die bij uw kind past
.
Stap 3: U kunt uw kind aanmelden vanaf 3 jaar met het aanmeldformulier van de gemeente.
Stap 3: De school meldt alle leerlingen aan in Onderwijs Transparant. Bij meer aanmeldingen dan plaatsen wordt geloot.
Stap 4: 
Heeft u bericht gekregen dat uw kind is geplaatst? Dan kunt u uw kind inschrijven. U maakt hierover een afspraak met de school om uw inschrijving definitief te maken. U neemt hiervoor contact op met Janny Teeuwisse van de leerlingadministratie. Het aanmeldformulier kunt u per e-mail versturen naar info@amgschmidtschool.nl Als u en de school de inschrijving ondertekenen, dan is de plek voor uw kind vastgelegd. 

 

Het aanmeldformulier voor de basisschool krijgt u, ongeveer 2 maanden voordat uw kind 3 jaar wordt, thuis gestuurd. U meldt uw kind aan door het ingevulde aanmeldformulier met een kopie van het identiteitsbewijs in te leveren bij de basisschool van uw keuze. Aanmelden voordat uw kind 3 jaar is, is niet mogelijk.

 

De Annie M.G. Schmidtschool is een school met een leerlingplafond. Onderstaand het aantal leerlingen dat wij per locatie kunnen aannemen.
1) Locatie Jacob de Graefflaan 60 leerlingen.
2) Locatie Van Hoornbeekstraat 30 leerlingen.

 

Broertjes en zusjes van reeds geplaatste leerlingen worden geplaatst mits tijdig ingeschreven.

Op de websites Uw kind aanmelden bij een basisschool - Den Haag en https://scholenwijzer.denhaag.nl/ vindt u meer informatie over het aanmelden van uw kind op de basisschool.

 

Aanmelden/inschrijven vanaf 4 jaar
Is uw kind bij aanmelden vier jaar of ouder, dan kunt u voor het maken van een afspraak contact opnemen met de administratie via info@amgschmidtschool.nl en daarin een van de volgende intern begeleiders aanschrijven.

 

Jacob de Graefflaan

Groepen 1 t/m 4 Yasmin Vluggen
Groepen 5 t/m 8 Quirine Wubben

 

Van Hoornbeekstraat

Groepen 1 t/m 8 Daniëlle van der Steen

 

Aanwezigheid leerlingadministratie:

Maandag                 Jacob de Graefflaan van 8.00-12.00
Dinsdag                  Van Hoornbeekstraat van 8.00-12.00
Woensdag               Jacob de Graefflaan van 8.00-12.00
Donderdag              Jacob de Graefflaan van 8.00-15.00
Vrijdag                   Van Hoornbeekstraat van 8.00-15.00