Communicatie

Lispeltuut
In de Lispeltuut staat algemeen schoolnieuws, die u om de twee weken van ons ontvangt. Middels de Lispeltuut brengen wij u  op de hoogte van de lopende onderwijsprocessen en schoolactiviteiten. Berichten over groepsactiviteiten plaatsen de leerkrachten op de groepspagina van Social Schools.

 

Communicatielijnen
Op de Annie M.G. Schmidtschool zijn en voelen we ons als team verantwoordelijk voor het welzijn, het onderwijsaanbod en de ontwikkeling van alle kinderen. De leerkracht is uw aanspreekpunt als het gaat om alle zaken rondom uw kind. Denk hierbij aan welbevinden, voortgang, onderwijsaanbod en ontwikkeling. De intern begeleider ondersteunt de leerkracht bij het onderwijskundig proces van de groep en het individuele kind. In specifieke gevallen zal zij aansluiten bij gesprekken van ouders met de leerkracht. De leerkracht blijft ook in die gevallen uw aanspreekpunt, omdat alle informatie bij de leerkracht samenkomt. Hij/ zij heeft het volledige plaatje en communiceert dit vanuit zijn/ haar expertise met u.


Voor algemene zaken en beleidszaken kunt u terecht bij de directieleden. Als er zaken zijn waar u met de leerkracht van uw kind niet uitkomt, kunt u aankloppen bij de directie. De directie meldt en bespreekt dit altijd met de betreffende leerkracht en zorgt ervoor dat de leerkracht de communicatie weer kan overnemen.