Medezeggenschapsraad

Posted on

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad (MR)

Onze school kent een centrale MR voor beide locaties. Het aantal leden van een MR is afhankelijk van het aantal leerlingen op een school. De verhouding tussen ouders en teamleden moet gelijk zijn. Bij ons bestaat de MR uit tien leden (vijf ouders en vijf teamleden). De ouders die zitting hebben in de MR worden door de ouders van de school gekozen, de teamleden worden door het team gekozen. Alle leden hebben een zittingsperiode van drie jaar en kunnen herkozen worden.

De rol van de MR is om mee te kijken naar alle veranderingen die het beleid van de school aangaan. De directie betrekt de MR dus bij alle voorstellen voor beleidsveranderingen. De MR heeft advies- of instemmingsrecht over bepaalde zaken. Verder neemt de MR ook op eigen initiatief bepaalde beleidsvragen onder de loep en bespreekt deze met de directie. De vergaderingen zijn maandelijks. Meer informatie kunt u bij één van de leden vragen.

 

Samenstelling Medezeggenschapsraad
mr@amgschmidtschool.nl

 

Oudergeleding VHb:

  • Hannie Dalhuisen, voorzitter
  • Peter Fiechter

 

Oudergeleding JdG:

  • Marieke Heikens
  • Ellen Silverentand
  • Hendrik Metselaar

 

Personeelsgeleding:

  • Ellen de Boer
  • Stephanie Kervezee
  • Bastiaan Korving, secretaris
  • Amy Spaans
  • Mariska Schrage

 

 

Notulen van de vergadering van 25 september 2018: MR_Notulen_1819_1_20180925DEFINITIEF (1)
Notulen van de vergadering van 30 oktober 2018: MR_Notulen_1819_2_20181030DEFINITIEF
Notulen van de vergadering van 29 november 2018: MR_Notulen_1819_3_20181129DEFINITIEF (1)
Notulen van de vergadering van 10 januari 2019: MR_Notulen_1819_4_20190110DEFINITIEF
Notulen van de vergadering van 19 februari 2019: MR_Notulen_1819_5_20190110CONCEPT
Notulen van de vergadering van 9 mei 2019 : MR_Notulen_1819_7_201900509DEFINITIEF
Notulen van de vergadering van 13 juni 2019: MR_Notulen_1819_8_20190613DEFINITIEF

Patricia de Steur
Author