Medezeggenschapsraad

Posted on

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad (MR)

Onze school kent een centrale MR voor beide locaties. Het aantal leden van een MR is afhankelijk van het aantal leerlingen op een school. De verhouding tussen ouders en teamleden moet gelijk zijn. Bij ons bestaat de MR uit tien leden (vijf ouders en vijf teamleden). De ouders die zitting hebben in de MR worden door de ouders van de school gekozen, de teamleden worden door het team gekozen. Alle leden hebben een zittingsperiode van drie jaar en kunnen herkozen worden.

De rol van de MR is om mee te kijken naar alle veranderingen die het beleid van de school aangaan. De directie betrekt de MR dus bij alle voorstellen voor beleidsveranderingen. De MR heeft advies- of instemmingsrecht over bepaalde zaken. Verder neemt de MR ook op eigen initiatief bepaalde beleidsvragen onder de loep en bespreekt deze met de directie. De vergaderingen zijn maandelijks. Meer informatie kunt u bij één van de leden vragen.

 

Samenstelling Medezeggenschapsraad
mr@amgschmidtschool.nl

 

Oudergeleding VHb:

  • Christine van Leeuwen

 

Oudergeleding JdG:

  • Bart Naaijkens (secretaris)
  • Ben van de Pavert (voorzitter)

 

Personeelsgeleding:

  • Maureen Berkhout
  • Karin Merckens
  • Vanessa de Rijck
  • Daniëlle van der Steen
  • Ellen de Boer

 

 

Notulen van de vergadering van 20 februari 2020: MR notulen_1920_4_ 28012020DEFINITIEF
Notulen van de vergadering van 12 maart 2020: Notulen 120320
Notulen van de vergadering van 24 september 2020: MR_notulen_20202409 
Notulen van de vergadering van 27 oktober 2020: Notulen – 2021_2_DEFINITIEF
Notulen van de vergadering van 10 december 2020: Notulen 2021_3_DEFINITIEF
Notulen van de vergadering van 21 januari 2021: MR_notulen_2021_4_DEFINITIEF
Notulen van de vergadering van 4 april 2021: MR_notulen_2021_5_DEFINITIEF
Notulen van de vergadering van 20 mei 2021: Notulen-2021_6_DEFINITIEF
Notulen van de vergadering van 10 juni 2021: Notulen – 2021_7_DEFINITIEF
Notulen van de vergadering van 6 juli 2021: Notulen – 2021_8_DEFINITIEF

Notulen van de vergadering van 26 oktober 2021:MR_notulen_2022_1_DEFINITIEF

Notulen van de vergadering van 9 december 2021 MR_notulen_2022_3_DEFINITIEF

Notulen van de vergadering van 18 januari 2022:
MR_Notulen_2022_4_DEFINITIEF

Notulen van de vergadering van 27 februari 2022 MR_notulen_2022_5_DEFNITIEF

Notulen van de vergadering van 29 maart 2022: MR_notulen_2022_6_DEFINITIEF

Notulen van de vergadering van 24 mei 2022: MR_notulen_2022_ 7_ DEFINITIEF

Notulen van de vergadering van 14 juni 2022: MR_notulen_2022_8_DEFINITIEF

Notulen van de vergadering van 08 september 2022: MR vergadering schooljaar 2022 – september

Notulen van de vergadering van  19 oktober 2022: MR vergadering schooljaar 2022 – oktober.docx

 

 

 

Patricia de Steur
Author