Ouderraad

Ouderraad (OR)

 

De OR organiseert en ondersteunt activiteiten in nauwe samenwerking en overleg met het team. Het team beslist samen met de directie welke activiteiten er definitief gepland worden in het schooljaar. De OR heeft ook als taak om de vrijwillige ouderbijdrage te innen. Dankzij de inzet van de enthousiaste ouders van de OR zijn bijvoorbeeld het Zomerfeest en Sinterklaasfeest telkens weer een groot succes. Wilt u graag actief zijn in de OR, dan kunt u contact opnemen met een van de leden die hierna genoemd staan. Uw medewerking is van harte welkom!


Ouderraad Jacob de Graefflaan
ouderraadannie@hotmail.nl

 

Ouderraad Van Hoornbeekstraat
ouderraadvhb@gmail.com

 

 

Vrijwillige ouderbijdrage

 

Vrijwillige ouderbijdrage

 

Eenmaal per jaar betalen de ouders de vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage wordt geïnd en beheerd door de OR. Hiervan worden activiteiten betaald die niet uit het schoolbudget worden bekostigd, zoals Sinterklaasfeest, Kerstdiner, Paasontbijt, traktaties, versieringen, Zomerfeest en klassenpotjes (extra budget voor in de groepen).

 

Deze ouderbijdrage is vrijwillig, maar de ouderraad heeft het geld hard nodig om alle activiteiten en festiviteiten te kunnen bekostigen. De oudergeleding van de MR heeft instemmingsrecht met betrekking tot de vaststelling en/of wijziging van de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage. Op beide locaties bedraagt de vrijwillige ouderbijdrage € 60,- per kind per jaar.