Locatie VHB

Posted on

Locatie VHB

Stichting Vrienden van de Annie M.G. Schmidtschool

Op beide locaties is er een ‘Stichting Vrienden van de school’ in het leven geroepen. Het bestuur van de stichting bestaat uit ouders van kinderen van de Annie M.G. Schmidtschool. Het bestuur maakt elk jaar een werkplan. Hierin staat een lijst van projecten, samengesteld op basis van ideeën en suggesties van de leerkrachten en ouders. De schooldirectie besluit welke projecten uiteindelijk gerealiseerd gaan worden (passend binnen de visie van de school).
De stichting werft zelfstandig gelden voor de projecten.

VHb: vriendenamgschmidtschool@gmail.com

Patricia de Steur
Author